CHƠ VƠ

 

Ta buồn
Không thể cười
Ta buồn
Không thể khóc
Hồn lăn lóc
Như chiếc lá cuối chiều đông
Giữa phố quen
Xa lạ qua những bước chân.

 

Trương Quang Hưng