NHỮNG BỨC THƯ VÀ LỜI NHẬN XÉT

Xưa Tuân Tử người
Trung Quốc có nói rằng:

Người
chê, chê đúng là thày ta

Người khen, khen đúng là bạn ta.

Kẻ
nịnh ta là kẻ hại ta
.

Tôi luôn lấy câu nói trên làm bài học cho mình, làm tấm gương soi cho mình vì thế lần tái bản này xin được công bố đôi điều về những lời “Nhận xét” tập thơ “Muối đắng” của tôi!

Gồm có:

  • Thư của thầy giáo Phạm Gia Tường
  • Thư của em Nguyễn Trung Kiên
  • Thư của nhà thơ Chử Văn Long
  • Thư của ông Quang Khải
  • Thư của nhà thơ Nguyễn Trác
  • Thư của ông Vũ Nhiệm
  • Thư của bạn Bích Hạnh
  • Thư của em Bích Hà

XIN ĐƯỢC LƯỢNG THỨ!

Trước tiên tôi xin
phép được thưa rằng: Có rất nhiều bạn đọc trong đó có cả những nhà văn, nhà
thơ. Và đặc biệt hơn nữa là có cả những bạn học sinh đã viết thư cho tôi, tôi
trân trọng tất cả. Nhưng vì những trang sách có hạn nên không thể in hết được
những thư và lời nhận xét của tất cả mọi người mà xin chỉ chọn đăng một số bức
thư và lời nhận xét mà tác giả cho là tiêu biểu mà thôi rất mong được mọi người
lượng thứ!

Tất cả những bức thư
và lời nhận xét dù là đã in vào sách hay chưa in tác giả đều coi là những phần
thưởng vô giá trong cuộc đời cầm bút của mình.

Tác giả rất mong lại
nhận được những lời nhận xét mới (những bức thư mới) để giúp tác giả cầm bút
ngày một chắc hơn, tác phẩm viết ra ngày một hay hơn. Nếu được vậy tác giả sẽ
biết ơn vô cùng!

Tác
giả kính bút

Mùa thu 2009