DẪU BIẾT RẰNG

Dẫu biết rằng

Sinh ra vốn đã là

Một góc riêng

Hồi ức tuổi thơ

Chỉ là mưa, là nắng

Là bông lau trắng

Kẹp trong trang sách

Lẳng lặng buồn

Dẫu biết rằng

Đời xa lạ

Người người xa lạ

Ta ngu ngơ

Vẫn chưa thôi tìm bạn

Đêm gió trăng

Nâng hai ly

Cạn cả hai ly

Dẫu vẫn biết rằng

Chẳng có ai đâu

Trời sinh ra

Bắt một kiếp sầu

Nhưng tim đau nhói

Lòng muốn thét

Ta xa ta lạ

Ngay trong nhà !

TRƯƠNG QUANG HƯNG