MUỘN RỒI BẰNG LĂNG ƠI!

Sao hôm nay

Bằng lăng mới nở

Muộn rồi

Sắc tím ơi!

Còn ai nữa

Để tặng hoa như ngày trước

Người đã đi rồi

Sắc tím phai tàn thôi

Chiều nay

Mưa lã chã rơi

Thương bằng lăng tím

Một đời thủy chung.

TRƯƠNG QUANG HƯNG