Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1999

 

Kính gửi: Ông Trần Văn Lý
Xóm 9, xã Lĩnh Nam, Thanh Trì, Hà Nội

 

Tôi xin chân thành cảm ơn Ông đã tặng cuốn “Cảm nhận thi ca” do Nhà xuất bản Văn học vừa phát hành tháng 11-1999.
Chúc Ông mạnh khỏe và tiếp tục có những tác phẩm mới đóng góp vào sự nghiệp văn học nước nhà.

 

Hữu Thọ
Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa TW