TRƯỚC TẤM HÌNH EM

 

Vũ trụ đã đi ngủ rồi
Cả những vì sao
Đêm nay cũng không còn thức nữa
Chỉ còn lại
                   Hai chúng mình
Sao em vẫn không nói… Lặng im!
Đôi mắt buồn
                   Em nhìn đi ở tận đâu?
Hỡi em yêu dấu
Nói đi nào – Sao cứ – lặng im
Nói đi mà
                   Sao em cứ
                             lặng im!!!

 

Trần Văn Lý