ANH XIN EM

 

Khụy xuống
gục đầu
Anh xin em
Xin em đừng bỏ anh
Xin hãy bên anh
Để anh được sống
Dù em chỉ yêu anh một chút thôi…!
Với anh thế là đủ
Em vẫn im lặng

 

Anh xin em
Dù chỉ là lòng thương thôi
Hãy bên anh
Dẫu chỉ vì nhân nghĩa
Được bên em
Đó là hạnh phúc
Đừng để anh vô nghĩa giữa cuộc đời

 

Anh xin em
Em vẫn lặng im
Gục đầu
nức nở
Em vẫn đi qua.

 

Trương Quang Hưng