BẠN TÔI

                Tặng bạn Hương Trà Chanh

Bạn của tôi

Biết tôi đói

Bạn mua bánh mua sữa

Nhìn tôi ăn

Bạn mỉm cười

Ra đến cửa

Còn nhìn lại

Nhớ phải ăn cho hết

Bạn tôi đó

Vậy mà

Đã có lúc tôi chẳng biết bạn buồn

Sinh nhật bạn mà cũng quên luôn

Đã có lúc

Tôi chỉ biết khóc

Mà không hiểu

Trong lòng bạn

Nước mắt cũng đang rơi

Đã có lúc

Tôi ngỡ cả cuộc đời

Chỉ riêng tôi là người đau khổ nhất

Mà không hay

Chỉ một mình

Bạn vượt qua bao điều hơn thế

Và hôm nay

Bạn vẫn nhìn tôi mỉm cười

Tôi ơi

Tất cả

Đó là hạnh phúc

Cuộc đời này đâu dễ gì có được

Bạn tôi ơi !

TRƯƠNG QUANG HƯNG