BẾN MÊ!

Trăm năm ngắn ngủi kiếp người

Bến mê: Sai đúng, khóc cười, khổ đau

Bạc đầu chưa thoát khỏi câu:

Biển người bát ngát, biết đâu tình người?

TRẦN VĂN LÝ