ĐẾN BAO GIỜ

Lại một đêm trắng

Em vẫn ngồi

Đếm thời gian

Rơi ngoài song cửa

Đêm tháng ba

Nghe cái rét nàng Bân khẽ khàng

Nhìn chiếc áo đã đan xong

Lòng càng thêm tủi

Ngoài hiên

Chỉ có tiếng lá rơi

Cây sấu già

Mùa này heo hắt

Đêm từng đêm

Cứ rụng lá mãi thôi

Đến bao giờ

Mới đâm chồi nảy lộc

Để người về

Mặc áo nàng Bân.

TRƯƠNG QUANG HƯNG