HẠNH PHÚC CỦA TÔI

Chúa nói rằng

Chúa mang trong mình nỗi đau

Tội lỗi của loài người

Chúa mỉm cười

Treo mình trên thập giá

Xa mãi cuộc đời

Chỉ còn lại những bài Thánh ca

Đời nay con chiên vẫn hát

Tôi chẳng vĩ đại

Chẳng mong mình

Là đức cứu thế… hy sinh

Chỉ ôm riêng mình

Một nỗi đau si tình

Vì một người con gái

Một nỗi đau

Xin đau dài đau mãi

Chẳng muốn một ai

Giải thoát cho mình

Em vẫn sống

Nên tôi còn tồn tại

Chết là hết

Có làm được gì nữa đâu

Tôi nhìn em

Vẫn si mê

Qua dòng nước mắt

Tôi nhìn em

Để biết em cười em khóc

Nhìn em mãi

Để biết tim mình

Còn đập nhịp yêu thương

Những con chiên

Dứt lời Thánh ca

Rồi lại sa vào vòng đời

Quay mãi

Tôi được nhìn em

Mỉm cười

Lại viết

Viết những câu thơ

Thổn thức lòng người.

TRƯƠNG QUANG HƯNG