HÃY ĐẾN VỚI TÔI

 

Hãy đến với tôi
Đến ngay đi
Đừng để ngày mai
Muộn mất rồi
Ôm sầu ôm tủi
Chôn sâu mộ
Cỏ héo hoa tàn
Nắm xương khô

 

Xin đến với tôi
Đến mau đi
Lòng kiêu hãnh đó
Có là chi
Khi ngày mai mất
Người có khóc
Ở chốn hoang sâu
Tôi biết gì

 

Xin đến với tôi
Đến đến đi
Ngoài kia mây xám
Gió đang tới
Lăn lóc
          Lá rơi
Tiếng khóc
          than chiều.

 

Trương Quang Hưng