LẠY CHA XIN MẸ…

Kém hai năm là sáu chục rồi

Bên đường ngơ ngác không nhà về đâu

Đèn – hương không có đã lâu

Lạy cha, xin mẹ ngẩng đầu:

                                       Trời xanh?

TRẦN VĂN LÝ

(Tết Canh Dần 2010)