LỜI GIẢ DỐI CUỐI CÙNG

Khi chia tay

Người ta thường nói

Người đến sau sẽ tốt hơn mình

Rằng hạnh phúc của người này

Người kia cũng vậy

Giả dối!

Chỉ là giả dối thôi!

Hạnh phúc là khi mình thành đôi

Tình yêu này

Sao đẩy đưa kẻ khác?

Hỏi anh có tủi hờn

Hỏi em có chạnh lòng

Khi người ta xây tình yêu mới

Hạnh phúc ư

Hạnh phúc gì đâu!

Khi chẳng phải của mình

Chia tay

Đã mãi mãi là đau khổ

Hãy để người đi

Chút thanh thản trong lòng.

TRƯƠNG QUANG HƯNG