LỜI XIN LỖI CUỐI CÙNG

Em xin lỗi

Đã không giữ được

Trả lại anh

Chiếc túi gấm hôm nào

Anh cầm chặt

Hình như em đã khóc

Em xin lỗi

Đã không giữ được anh

Trả lại anh cho người con gái đó

Trả anh về với ơn với nghĩa

Trả em về

Với năm tháng lê thê

Em xin lỗi

Đã không giữ được anh

Dẫu buông tay

Là trái tim em rơi

Không có năm tháng nào

Hàn gắn được vụn vỡ

Không còn có ai

Cho em lại được niềm tin

Em xin lỗi

Thêm một lần gặp lại

Để có một lần

Tự em phải bước đi

Anh nhìn theo

Không thể nói được gì

Lời xin lỗi

Chết lặng cùng năm tháng.

TRƯƠNG QUANG HƯNG