NGÀY 14 THÁNG 2

NGÀY…

Người ta nói rằng

Ngày 14 tháng 2

Ngày lễ Tình nhân

Ngày lại gần

Trao lời ngỏ

Thanh socola đen

Men đắm ngọt ngào

Ngày hoa hồng

Đỏ nhất

Thắm nụ hôn đầu

Hai cuộc đời

Gần nhau hơn

Ngày 14 tháng 2

Thần tình yêu

Bắn ngàn mũi tên

Cho ai đi tìm ai

Ngày nên đôi

Nhưng có lẽ

Vẫn có mũi tên lạc

Nên hoa hồng nở

Cánh mỏng đẫm sương

Sớm ngày 15

Người ta vẫn nói

Ngày 14 tháng 2

Ngày lại gần

Ngày nên đôi mãi mãi,

Ngày của tôi

Khụy gối

Dập nát cành hồng

Ngàn mũi tên bay… vẫn lạc

Đâm trúng tim tôi

Lời chia tay!

TRƯƠNG QUANG HƯNG