NỖI BUỒN NHỎ

Ta biết rằng

Ta chẳng phải là người buồn nhất

Loài người sinh ra vẫn bắt đầu bằng

nước mắt

Chẳng có một giây nào

Nước mắt không rơi

Nếu một ngày trái đất tận thế

Loài người sẽ kêu gào, van xin,

sẽ tuyệt vọng

Ta biết Chúa không có thật

Chỉ có chính ta mới hiểu được chính mình

Tất cả… đó là sự giải thoát

Đã hàng triệu năm

Con người vẫn khóc

Ta chỉ một nỗi day dứt

Ba phần tư nước kia

Đâu là nước mắt của em.

TRƯƠNG QUANG HƯNG