SAY

 

Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy[1]
Anh nâng lên uống cho lòng say sưa
Say sưa, say mãi không chừa
Muốn mình say nữa cho vừa lòng em.

 

Trần Văn Lý

[1]. Thơ Nguyễn Bính.