TÂN MÃO

Tết mà… mọi người về quê hết

Nhường khu nhà trọ một mình ta

Nước mắt ư? Tha hồ không ai cấm

Chó, gà không có lấy ai chê!

Tết 2011

TRẦN VĂN LÝ