THẸN THÙNG

Niềm riêng riêng của mình ta

Dại in vào sách hóa ra thẹn thùng

Thơ thơ, phú phú ai cùng

Ngẩn ngơ hàng chữ ngại ngùng mời cho.

TRẦN VĂN LÝ