Tôi hiểu về anh
(Trích)

(Tặng anh Trần Văn Lý nhân dịp năm mới)

Gặp anh trên mảnh đất Bun (Bungari)

Mới đầu cứ nghĩ anh buồn nỗi chi

Thời gian thấm thoát trôi đi

Và tôi đã hiểu những gì ở anh

Một nhà thơ chưa nổi danh

Viết nhiều nên cũng trở thành nhà thơ

Thơ anh thật đúng ý thơ

Rất cụ thể, lại mơ hồ lạ chưa?

Xôphia
2-1-1989
Nguyễn
Trung Kiên

Địa
chỉ: Thôn Di Hậu, xã Di Hậu, huyện Thạch Thất, Hà Tây (nay là Hà Nội)