Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1999

 

Kính gửi: Anh Trần Văn Lý
Rất cảm ơn anh cho cuốn sách “Cảm nhận thi ca”. Cuốn sách có nhiều điều thú vị. Có nhiều cảm nhận sâu sắc, có chính kiến riêng rõ ràng, chẳng giẫm chân theo lối mòn.
Bài “Lối vào bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ” tôi đã đọc trên báo “Người Hà Nội”, có sức thuyết phục. Vì vậy, ngay từ 1997 tôi đã vay mượn cảm nhận của anh để giảng cho học sinh lớp 11 ở trường tôi. Lại cũng thấy thú vị “Tiếng ếch trong bài thơ sông lấp”, tôi cũng đã đọc ở “Người Hà Nội”.
Anh xếp năm gương mặt thơ ca thế kỷ là rất mạnh dạn. Tôi cũng cho rằng Chử Văn Long là nhà thơ có tài, nhưng tiêu biểu bậc nhất thì chắc có nhiều ý kiến khác như anh đã tiên liệu.
Mới đọc nhanh một lần nên chưa kỹ lắm, chưa nói được nhiều. ấn tượng chung: Sách đọc được.
Cảm ơn anh
Bùi Đức Ba