Kính gửi: Ông Trần Văn Lý

 

Quyển Cảm nhận thi ca, ông gửi tặng tôi, tôi đã nhận được và đang đọc. Xin cảm ơn ông.
Vì tương lai của các em học sinh, ông rất thẳng thắn nói ý kiến của mình về thơ của một danh gia. Tôi cũng rất chú ý đến một số từ, một số ý người khác nói về thơ, ông bàn lại (khá tỉ mỉ, rõ ràng).
Ông viết văn chân thành, sáng rõ, say mê và ngắn gọn. Còn chỗ nào chí lý, chỗ nào chưa hãy nói sau.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã chợt nhớ đến tôi mà tặng sách. Xin chúc ông mạnh khỏe, yên vui và “luôn giữ được nhiệt tình si mê với cây bút, trang văn” (như lời người đề tựa).

 

Kính
Nguyễn Xuân Nam