Ngọc Hồi
29-10-1995 (Trích)

Biển học thì mênh
mông, sự hiểu biết của mình khác nào giọt nước rơi vào biển cả, bao nhiêu câu
thơ dầu nghĩ đã bạc đầu, nhưng lực bất tòng tâm. Như chúng mình thường trao đổi
với nhau. Tác giả định vẽ con công song người xem lại đoán là con quạ. Hơn nữa,
trong thực tế sáng tác cách thể hiện của mỗi một người cũng khác nhau rồi người
thưởng thức, thẩm thơ trình độ lại khác nhau, do đó mà khi muốn góp ý hay phê
bình một câu, một từ của bạn tôi thấy rất khó.

Đọc tập thơ hơn 200
bài của Lý điều tôi tâm đắc nhất tác giả là người có tâm, nên mỗi một bài dù
ngắn, dù dài, tự do hay lục bát ta thấy tác giả có sự trăn trở về nỗi đau của
đời, tác giả đã thổi được hồn mình vào thơ, cho nên bài nào cũng có sự hấp dẫn
và cảm xúc nhất định của nó.


Nhiệm