TIN NHẮN CỦA EM

Lại một tin nhắn nữa

Kết thúc vẫn là dấu ba chấm

Cùng ba chữ: Đừng nhắn lại

Từ ngày em về nhà người ấy

Hộp thư đến đầy lên

Anh chỉ biết đọc

Dấu ba chấm

Chấm dài

Chấm chấm mãi

Như những mũi kim

Đâm tim anh

Đêm đêm

Anh lại viết

Những bức thư dài

Dài mãi

Những con chữ

Khắc khoải

Chưa một lần gửi

Để trang giấy

Lại nhòa đi

Sau mỗi lần dừng bút.

TRƯƠNG QUANG HƯNG