TRÁCH AI

Ai đưa gió lạnh về đây

Để cho khô lá tơ cành xác xơ

Sen xưa ai đã đọc thơ

Mà nay chỉ có ngẩn ngơ một người

Đêm nao khúc khích tiếng cười

Trăng mờ hương thoảng

 hai người bên nhau

Trung thu bên đó ai cười

Trăng càng thêm sáng lòng người

càng đau.

TRƯƠNG QUANG HƯNG