ƯỚC VỌNG MÃI XANH

 

Biển rộng lắm
Và trời kia xanh lắm!
Anh:
     Chú Dã Tràng xe cát chiều nay
Sóng đã xóa bao lần sóng xóa
Vẫn không lùi vẫn háo hức dựng xây
Dù ngày mai xác vùi dưới sóng
Lâu đài xanh!
              Ước vọng
                        Vẫn còn xanh!

 

Trần Văn Lý