TƠ LÒNG (Thơ – 2003), MUỐI ĐẮNG (Thơ – Tái bản 2007) – NXB Hội nhà văn

 

VÀI LỜI TÂM SỰ

 

Cuộc đời của tất cả mọi người, từ khi được cha mẹ sinh ra, cho tới khi trở về với cát bụi, đều có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Nhiều người cất nó vào trong trí nhớ. Còn tôi, tôi cất nó vào trong quyển sách. Trên những trang giấy trắng, mỗi trang là mỗi năm tháng của cuộc đời tôi. Sau này cứ mỗi khi mở ra xem, tôi lại như được sống trong kỷ niệm, của những tháng năm ấy.
Có một nhà hiền triết đã nói rằng: Trong tất cả những thứ say mê của cuộc đời thì tình yêu là thứ say mê nhất. Vì cùng một lúc nó chiếm được cả tình cảm, lý trí và thể xác”. Nên không có gì là khó hiểu khi trên những trang sách của tôi nói rất nhiều về thứ tình cảm ấy. Thứ tình cảm vừa là “thực” vừa là “mơ”… đó!
        Mơ là thực, thực là mơ
Xin người sau chớ nghi ngờ một bên
        Suối vàng người viết gọi tên
Cám ơn người hiểu ở trên cõi đời.
Ôi! Những vui buồn vò xé, những ước mơ… những khát khao của một đời người là như thế đấy!
Xô-phi-a mùa xuân năm 1989
Trần Văn Lý