VĨ THANH

Trang sách từ nay khép lại rồi

Lưng trời chiếc lá lẻ chơi vơi

Bút đây xin gửi nơi đầu núi

Sương lạnh trong lòng tiếng giọt rơi!

TRẦN VĂN LÝ