Tôi muốn bay lên cao
Đánh thức các vì sao
Hỏi cho ra mọi lẽ
Ôi! Bông hoa đẹp đẽ
Kết tinh của mùa xuân
Đau đớn quá… bỗng dưng
úa tàn trong phút chốc?

 

Trần Văn Lý