XANH VỎ ĐỎ LÒNG

 

Xa nhau mong biết bao nhiêu
Gặp nhau thì lại ra điều không quen
Mắt anh chẳng dám nhìn em
Qua rồi mới lại bao phen ngoái đầu.

 

Trần Văn Lý