XIN ĐƯỢC LƯỢNG THỨ!

 

Trước tiên tôi xin phép được thưa rằng: Có rất nhiều bạn đọc trong đó có cả những nhà văn, nhà thơ. Và đặc biệt hơn nữa là có cả những bạn học sinh đã viết thư cho tôi, tôi trân trọng tất cả. Nhưng vì những trang sách có hạn nên không thể in hết được những thư và lời nhận xét của tất cả mọi người, mà xin chỉ chọn đăng một số bức thư và lời nhận xét mà tác giả cho là tiêu biểu mà thôi rất mong được mọi người lượng thứ!
Tất cả những bức thư và lời nhận xét dù là đã in vào sách hay chưa in tác giả đều coi là những phần thưởng vô giá trong cuộc đời cầm bút của mình.
Tác giả rất mong lại nhận được những lời nhận xét mới (những bức thư mới) để giúp tác giả cầm bút ngày một chắc hơn, tác phẩm viết ra ngày một hay hơn. Nếu được vậy tác giả sẽ biết ơn vô cùng!

 

Tác giả kính bút
Trần Văn Lý
Mùa thu 2009